آخرین اخبار مدارس


21 دیپیش دبستان و دبستان دخترانه

21 دیپیش دبستان و دبستان دخترانه

21 دیپیش دبستان و دبستان دخترانه

14 دیپیش دبستان و دبستان دخترانه

12 دیپیش دبستان و دبستان دخترانه

10 دیپیش دبستان و دبستان دخترانه

04 دیپیش دبستان و دبستان دخترانه

30 آذرپیش دبستان و دبستان دخترانه

11 آذرپیش دبستان و دبستان دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


پیش دبستان و دبستان دخترانه

شاهزاده و دیو

زهرا عبدی

داستان های آموزنده

پیش دبستان و دبستان دخترانه

مجموعه قصه های کهن مثنوی معنوی

لیلا خیامی

مثنوی

پیش دبستان و دبستان دخترانه

درس های زندگی در روابط والدین بافرزندان

ملیسا هریسون

مادران و دختران

پیش دبستان و دبستان دخترانه

قصه های پندآموز کهن

زینب علیزاده لوشابی

داستان های آموزنده

پیش دبستان و دبستان دخترانه

قصه های شیرین جهان

گروه نویسندگان دریم لند

افسانه های عامه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

قصه های پند آموز کشکول شیخ بهایی

زهرا عبدی

داستان های فارسی

پیش دبستان و دبستان دخترانه

سفرهای سندباد

زهرا عبدی

داستان های آموزنده

پیش دبستان و دبستان دخترانه

مجموعه قصه های کهن شاهنامه

لیلا خیامی

شاهنامه

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


پیش دبستان و دبستان دخترانه

نازنين زهرا دهقاني زاده

1397/10/24

پیش دبستان و دبستان دخترانه

مهسا زارع

1391/10/24

دبستان پسرانه

متين مينائي

1390/10/30

دبستان پسرانه

ابوالفضل زاده مهريزي

1387/10/25

دبستان پسرانه

پرهام اكبركرماني دخت

1390/10/23

دبستان پسرانه

علي اصغر عليزاده حسين زاده

1392/10/28

دبستان پسرانه

محمدمهدي ابوئي مهريزي

1392/10/24

دبستان پسرانه

اميرعلي زارع بيدكي

1391/10/24